0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต่อการให้บริการ

วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่มาขอรับการบริการ   เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีคำถาม 13 ในแบบสำรวจนี้
แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม

การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน

หากคุณใช้โทเค็นที่ระบุเพื่อเข้าถึงแบบสำรวจนี้โปรดมั่นใจว่าโทเค็นนี้จะไม่ได้รับการจัดเก็บพร้อมกับคำตอบของคุณ มีการจัดการในฐานข้อมูลที่แยกต่างหากและจะได้รับการอัปเดตเพื่อระบุว่าคุณทำแบบสำรวจนี้หรือไม่ ไม่มีวิธีจับคู่โทเค็นประจำตัวที่มีการตอบแบบสอบถาม